I Stange kommune er det to svømmehaller. På dagtid blir disse benyttet av skolene, mens det på kveldstid er åpent for andre. Stangehallen har ansvaret for driften av Ottestad svømmehall på kveldstid, mens det er Stange svømming som har ansvaret for Stange svømmehall på kveldstid.

Ottestad svømmehall

Stange svømmehall