I vår grønne kommune har vi  12 grunnskoler; åtte barneskoler, tre ungdomsskoler og et oppvekstsenter.  Det er ti kommunale barnehager, Espa barnehage er organisert sammen med Espa skole som oppvekstsenter. Det er ni private barnehager.

I kommunebarometeret for 2022 lå Stangeskolen på 11 .plass av alle skolene i landet. Det er best i Innlandet. Året før var vi på fjerde plass. Ingen steder i landet trives elevene på 10. trinn bedre enn i Stange, viser  det siste Kommunebarometeret.  Lærerne er avgjørende viktig i skolen, og Stange er best i landet på andelen lærere som oppfyller kravet til undervisning på 8. til 10. trinn. 

Det er av stor betydning for barn og unge i Stange at det opprettholdes et likeverdig tilbud med god kvalitet for alle elevene i Stangeskolen. Her kan du velge skole i tettstedene eller i bygdene.

Kommunen er opptatt av å forbedre bygningsmassen. Andre byggetrinn ved Hoberg skole i Ottestad er i gang, og det bygges en flunkende ny Stange ungdomskole.

Du kan være trygg på at barna dine også møter kvalifiserte ansatte i barnehagene. Stange har i fire år på rad vært best i landet i kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen. De siste to årene har kommunen også toppet listen på private barnehager.

Les mer om våre skoler og barnehager

Kart som viser skolekretsene

Kart som viser barnehagene