Stangehallen

Stangehallen er en fleridrettshall og det drives en omfattende virksomhet hvor hovedpilarene er idrett, friskliv/treningssenter og skole, men hvor også arrangement og ulike aktiviteter med tilknytning til næringsliv og kultur har sin plass. 

Til daglig brukes hallen som skoleanlegg, der både den allsidige idrettslinja og dans- og dramalinja ved Stange videregående skole inngår som en viktig del. På kveldstid er det idrettslagene som fyller hallen.

Stangehallen

Ottestadhallen

OttestadhallenOttestadhallen har et treningsareal som tilsvarer kravene til en full håndballbane. Arealet kan deles opp slik at det blir 3 minihåndballbaner. På dagtid benyttes hallen av skolene, mens det er Stangehallen som administrerer utleie på kveld og helg. 

Ottestadhallenhallen aktiv – institutt for fysioterapi og manuellterapi er lokalisert i Ottestadhallen.

Ottestadhallen

Stange curlinghall

Hedmarken Curlingklubb bygget i 2016 Stange curlinghall i Stange Næringspark (Ljøstadfeltet). Hallen har fire baner og sto ferdig til offisiell åpning 15. oktober. Hallen består av både ishall og sosiale rom (klubbhus), bygget inne i et eksisterende lagerbygg. Det meste av bygningsarbeidet ble gjort på dugnad av klubbens medlemmer og samarbeidspartnere.

Stange curlinghall