Stolpene er plassert i Stange sentrum, Ottestad og Åsbygda.