De 45 stolpene er plassert i Stange sentrum, Ottestad og Espa.