Det finnes mange bademuligheter i Stange, enten du vil ha sandstrand eller hoppe i et tjenn eller elv.

Se badeplassene

Kjekt å vite før du bader.

Finner du små, blanke egg i vannet, er dette gelekreps. Den er helt ufarlige og det er et sunnhetstegn at arten igjen finnes i Mjøsa.

Av og til forekommer en oppblomstring av blågrønnalger. Unngå å bade der vannet er grønt - du bør ha sikt ned i vannet på ca 0,5 meter.

Informasjon om blågrønnalger/bakterier i vann

Etter kraftige regnskyll vil det alltid være en risiko for generell forurensning av badevannet, spesielt der bekker eller overvannsledninger munner ut i Mjøsa. Det kan derfor være lurt å trekke litt unna disse synlige utløpene.

Svømmekløe

Svømmekløe skyldes ikter, som er noen bittesmå flatormer som klekkes i snegler i vannet. Sneglene er store nok til at vi kan se dem, men iktene er så små at de bare er synlige i mikroskop.

Iktene kommer til overflaten for å trenge inn i fugleføttene, slik at de kan legge egg i fuglene og starte en ny livssyklus. På mennesker klarer de ikke å trenge helt inn gjennom huden, men de kan komme noen millimeter inn i huden. De dør raskt på mennesker, men kan likevel hos noen gi en allergisk reaksjon med utslett.

Iktene finnes særlig på grunt vann når vanntemperaturen blir over 20 grader. Siden iktene har fugler som hovedvert, kan de derfor forekomme ved alle utendørs strender, og er vanlig i hele landet.
Se Helsenorges side om svømmekløe.