STANGE VESTBYGD (VG) Bølgende landskap med hus på toppene. Smale landeveier, som skapt for sykkelturisme. Gressende dyr på grønne enger. Toscana? Nei, Stange Vestbygd.

Nettverket Stange vestbygd

Logo Stange vestbygdNettverket Stange vestbygd har omlag 50 medlemsbedrifter og har som formål å:

  • øke verdiskapingen og næringsutviklingen basert på kulturminner og kulturmiljøer i Stange Vestbygd.
  • Øke kunnskap og bevissthet om kulturarven og kulturminnene.
  • Gjennom samhandling med andre medlemmer og eksterne samarbeidspartnere arbeide for økt konkurransekraft og vekst i landbruket, opplevelses- og reiselivsnæringen i Stange Vestbygd.
  • Profilere Stange Vestbygds kulturlandskap med de unike opplevelsene.
  • Sikre at kulturarv og lokal og regional mat- og bygdekultur sikres en sentral plass i utviklingen av Stange Vestbygd som destinasjon.

Den nasjonale kulturlandskapsprisen ble i 2022 tildelt nettverket Stange vestbygd 

Stange vestbygd - en perle ved Mjøsa