Romedal Almenning er landets største bygdeallmenning ut fra produktivt skogareal. Totalarealet er på 243.000 dekar, hvorav ca 200.000 dekar regnes som produktiv skog.

I begge almenningene er det ledige hyttetomter, og mulighet for å leie koier. 

Her er det et eldorado for friluftsinteresserte enten det er jakt, fiske eller tur på merkede stier. Badeplassene Bergsjøen og Harasjøen er populære steder.

Stanges høgeste punkt ligger i Romedal almenning og heter Søndre Fjellsjøhøgda (642moh). Romedal almenning turstilag har gjort omfattende arbeid med å rydding og merking av turstier, lagd bruer, klopper, restaurert gamle koier og buer og satt opp informasjonstavler. 

RASA - Romedal og Stange almenning

Romedal Almenning turstilag

Turstikart