Kvennstugua i Vallset er mest kjent for sine teaterforestillinger, men er også et bygdetun og grendemuseum med søndagsservering.Det er er et lite bygdetun bygget opp av frivillige, der det tidligere var kvernbruk og sagbruk. Kvennstugua ligger der søndre Amundrud kvern- og sagbruk lå tidligere. Etter at noen frivillige hadde ryddet og merket gamle ferdselårer i området, og satt opp informasjonstavler ved gamle kulturminner, kunne de samme frivillige i samråd med kommunen, starte med å flytte et gammelt falleferdig tømmerhus fra Ilseng til stedet der den gamle kverna hadde ligget.

Huset fikk navnet Kvennstugua og ble åpnet som kaffestue for turgåere hver søndag, da noen frivillige tok på seg kaffekoking og vaffelsteking.

Det er Kvennstugua Bygdetun og kulturstier som eier og driver Kvennstugua.
Kvennstugua Bygdetun og kulturstier er en frittstående forening bestående av frivillige som arbeider for samordning av grunneierinteresser og allmenhetens interesser i et område med stor verdi for turgåere/trimmere og betydelig kulturell lokalhistorisk interesse.

Det er også Kvennstugua Bygdetun og kulturstier som eier og driver Skåråsberet skogskapell, mest kjent som Jordbærkirka og Starbergkoia på Festningsberget.

Kvennstugua bygdetun

Kvennstuguteateret

Teaterplakat Kvennstugua 2023Hvert år settes det opp en utendørs teaterforestilling Her kan du sitte i et flott amfi  og nyte amatørteater på sitt beste. 

Tribuneanlegget ble satt opp på dugnad i 2018. Amfiet er bygget i terrenget som utgjør en naturlig skråning mot scenen. Kvennstuguteatret har hatt forestillinger hvert år siden 1994 og har etter hvert blitt et populært sted å besøke. 

Kvenstuguteateret