Stange kommune tilrettelegger for næringsutvikling lokalt og regionalt. Sammen med Hamarregionen jobbes det for å løfte regionen som en attraktiv bo – og
arbeidsmarkedsregion. 

Landbruket i Stange representerer en stor del av næringslivet i kommunen. 

Næringsplan

Dagens næringsplan, vedtatt av kommunestyret i Stange i 2021, er utarbeidet næringssjefen i samarbeid med lokalt næringsliv og Næringsutvalget. Planen beskriver særlige satsningsområder, og gir samtidig en orientering over ulike roller og ansvar i forbindelse med næringsutviklingsarbeidet.

Næringsplan

Næringsområder i Hamarregionen

Det er mange muligheter for næringsutvikling i Stange, Hamar og Løten. Hamarregionen ligger kun 45 minutter fra Gardermoen og i overkant av 60 minutter fra Oslo.  Her finner du informasjon om følgende næringsområder i Stange:

  • Stange næringspark
  • Sørli Flerbruksterminal
  • Kolostuen
  • Innlandsporten/Skavabakken
  • Kåterud

Næringsområder i Hamarregionen