Som nær nabo til stor-Oslo og nærmeste nabo til Hamar by nordover er Stanges plassering enestående for å drive næringsvirksomhet.

Stange har en helt sentral plassering med fire-felts motorveg gjennom hele kommunen til Gardermoen og Oslo, samt dobbeltsporet jernbane på samme strekning.

Stange satser stort på næringsutvikling og bedrifts-etablering, og er knutepunkt med det unike «vegkrysset» som E6, Riksveg 3, Fylkesveg 24 og Dovrebanen utgjør. Her er det god tilgang på varierte og attraktive næringstomter for mange formål.

Som en av landets største landbrukskommuner har Stange et mangfold av muligheter. Vi legger til rette for at innbyggere og bedrifter kan skape tjenester og virksomheter som imøtekommer våre nye arbeids- og livsformer. Her har en friheten og samtidig nærheten til det sentrale. Den grønne livsstilen du finner i Stange, er i verdensklasse og her vil det alltid være naturlig å finne gode pusterom.

 

Næringsområder i Hamar, Stange og Løten (eget vindu)