Stange kommune er i vekst og har passert 21.500 innbyggere.  I SSB sin framskrivning er folketallet ventet å stige til 24.287 i 2050. Vi har også over en lengre periode hatt fødselsoverskudd. 

Stange kommune er en av landets største jordbrukskommuner som kombinerer bærekraftighet og naturforvaltning med matkultur og historisk stolthet. Her finnes førsteklasses industriproduksjon og handel. Kvaliteten på råvarer er i verdenseliten. Det rike jordsmonnet er også årsaken til de mange kulturminnene som finnes i kommunen. Her finner du noen av Norges største og mest historisk kjente gårder.

Her finner du urbane tettsteder, en lang strandlinje til Mjøsa til skogkledde åser øst i kommunen. 64 prosent av innbyggerne bor i tettsteder, mens snaut 13 prosent bor på landbrukseiendom. 6 prosent bor trangt.

Uthus-krysset

Stange er Norges grønne lunge med sentralt til kommunikasjon som E6 og en jernbane som stadig bygges ut. Du når Hamar på 10 minutter fra Stange, og reisetiden til Gardermoen blir i overkant av 20 minutter fra tettstedet Tangen sør i kommunen etter den stor utbygging av jernbanen.

Det handler om   p u s t e r o m   - å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok plass for å strekke seg mot målene sine.