Det er et omfattende arbeid til 115 millioner kroner som skal gjøres for å gjøre klart for utbygging av Åkersvika Hageby Vann- og avløp, veger og gang- og sykkelveger.  Tunbekken skal åpnes, og det skal bygges tre bruer. Området skal få et løft også med grøntstruktur.

De første sju utbyggingsområdene på Åkersvika Hageby erlagt ut  for salg til utbyggere. Det betyr rundt 470 boenheter.

Åkersvika Hageby klart for markedet

I rute

Virksomhetsleder for kommunalteknikk Knut Hushagen, forteller at arbeidet er delt inn i fire faser. De to første fasene er mer eller mindre ferdig.

- Vi er godt i rute, sier Hushagen.

Resten av arbeidet med VA fortsetter nå, og i løpet av høsten skal veg- og sykkelveger på plass. Asfaltering skjer i 2025, da alt skal være ferdig til ferien.

Nå jobbes det blant annet i Tunbekkvegen og Gartnervegen.

Ifølge Hushagen er det krevende og drive et så omfattende arbeid i et område det er mye aktivitet.

- Det er et puslespill. Mange syns det går bra, noen veldig dårlig. Men det går stort sett bra. Det går etter boka, sier han.

Raskere

At Stange kommune nå gjør jobben ferdig til neste sommer, har også betydning for dagens beboere i området, mener næringsmegler i Eiendomsmegler 1, Stein Olav Engebakken.

- Skulle en utbygger ha utviklet området selv med infrastruktur, hadde alt skjedd gradvis. Det preger området i dag, men skulle en utbygger ha gjort dette ville det ha blitt støy i minst 15 år. Ja, det er støy nå, men tidshorisonten er mye kortere.

- Vi smeller på så alt blir ferdig, sier Hushagen.

Han legger til at det også blir et grøntdrag som er tilgjengelig for offentligheten. Ottestadstien brukes i dag, men med jobben som gjøres forskjønnes området ytterligere.

- Mange av de eksisterende boenhetene i området vil antagelig øke sin markedsverdi som følge av oppgraderingene vi nå gjør i hele dette området, sier Hushagen.

 

Virksomhetsleder Knut Hushagen forteller at arbeidet med infrastrukturen er i rute.

Store fordeler

Næringsmegler i Eiendomsmegler 1, Stein Olav Engebakken har foreløpig ikke landet noen salg, men jobber konkret med to aktører som snuser på noen områder.

Han er likevel ikke bekymret, og mener det er en stor fordel med infrastrukturjobben som gjøres nå.

- Vi er fort over i et livescenario på hvordan Åkersvika blir med veger gang- og sykkelveg og grøntstruktur.

Han peker også på at mye av byggerisikoen er eliminert ved at Stange kommune klargjør infrastrukturen.

- Utbyggere kommer mye enklere til her. De store spørsmålene som VA, strøm, fjernvarme og fiber er avklart.

Han har ikke fått signaler på at reguleringsplanen og tilhørende kvalitetsprogrammet som ligger til grunn for salg, forhindrer noen fra å by.

Derfor mener han Åkersvika Hageby vil lykkes

- Utbyggere som er proffe nok for dette prosjektet har det allerede langt framme i pannebrasken, og å tenke bærekraftig er ikke noe nytt for dem, sier Engebakken.

Han jobber direkte opp mot interessentene, og sitter ikke og venter på at markedet tar seg opp igjen i den bransjen som kanskje sliter mest.

- Kanskje selger vi noe nå, kanskje til sommeren. Engebakkken tror det tar 10-15 år før hele området er utviklet, men hovedstammen er grøntstruktur og den blir ferdig fortløpende.

- Stange kommune har en fordel som ingen andre har.  Området er klart når markedet er tilbake. Da dukker de større aktørene også opp.

KjempespennendeBåde megler og Stange kommune har fortsatt stor tro på Åkersvika Hageby.

Eiendomssjef Bjørn Lunstøeng i Stange kommune er heller ikke bekymret.

- En skulle ønske at markedssituasjonen var litt annerledes, men her kommer utbygger til dekket bord og med begrenset risiko.

Han er trygg på at når markedet kommer tilbake vil området være attraktivt for de rette eiendomsutviklerne.

- Det er en kjempespennende å kunne bidra til utviklinga av en helt ny bydel i Stange.

Prosjektsjef  Eirik Sperrud i eiendomsavdelinga minner om at det er et godt stykke fram til at folk kan se på boligprospekter og kjøpe seg leiligheter her. 

- Nå forbereder vi for det som kommer, sier han.