De første sju utbyggingsområdene på Åkersvika Hageby er nå lagt ut for salg til utbyggere. Det betyr rundt 470 boenheter. Totalt er det 13 utbyggingsområder på det ferdig regulerte området. Det utgjør over 800 boenheter på 150 mål. Stange kommune sørger for infrastruktur til tomtegrensene, og det skal være ferdigstilt i løpet av 2025 med byggestart i 2024.

Åkersvika Hageby lansert

Dekket bord

Stein Olav Engebakken i EiendomsMegler 1 Innlandet jobber jobber nå med å selge utbyggingsområdene. Han mener Åkersvika Hageby har endel spesielle fortrinn og kvaliteter:

- Det skal bygges mye, men det vil fremdeles være mye grønt. Her finner du de grønne lungene og pusterom.

Stange kommune sørger for infrastrukturen. Den skal ferdigstilles i løpet av 2025. Dette er noe Engebakken også framhever.

- Her kommer utbygger til så og si dekket bord. Det skaper trygghet og forutsigbarhet i forhold til byggekostnader. Kostnadene på bygg har de stålkontroll på sjøl.

- Riktig tidspunktÅkersvika Hageby

Det er krevende øknomiske tider, og senest torsdag satte Norges Bank opp styringsrenta igjen. Men Engebakken mener tidspunktet med å legge ut Åkersvika Hageby for salg er riktig.

- Vi får nok færre interessenter enn for tre til fem år siden. Men de vi får har en bedre gjennomføringsevne og høyere kvalitet. De med øknomiske muskler ser at de må fylle opp tomtebanken, sier Engebakken.

Han minner om at det bygges altfor lite boliger i Norge nå.

Engebakken påpeker at de kan ta tre til fem år før det bygges i Åkersvika, og da kan markedet være et helt annet og etterspørselen etter boliger stor.

Ifølge Engebakken spår enkelte forskere at allerede i 2025 vil " ketsjup-effekten" komme.

Les mer om Åkersvika Hageby

I markedet

Onsdag ble de sju første byggetrinnene i Åkersvika hageby lansert. Samme dag sendte EiendomsMegler 1 ut mail til 70 potensielle utbyggere i hele Norge og torsdag kom prosjektet ut på Finn.no. Til uka skal de så følge opp mer direkte med de enkelte utbyggerne med en muntlig gjennomgang.

- Vi har allerede fått forespørsler om møte. Nå er vi godt igang med salgsfasen. Dette blir spennende, sier Engebakken. 

Kvalitetsprogram

Utbyggingsområdene legges ut til markedspris fastsatt av fagkyndig takstmann. 

Det spesielle i prosjektet er at tilbyderne konkurrerer på kvalitet. Hvert av utbyggingsområdene vil selges til den av tilbyderne som etter kommunens vurdering har levert det beste tilbudet. I denne vurderingen vil kommunen ta stilling til hvilket av tilbudene som kommunen mener at best oppfyller mål og intensjoner i reguleringsplanen og i kvalitetsprogrammet. En egen jury vil vurdere blant annet:

  • Konseptets bidrag til å realisere den helhetlige ambisjonen for Åkersvika Hageby
  • Konseptets bidrag til sosial bærekraft
  • Konseptets bidrag til miljømessig bærekraft
  • Utforming med hageby-særpreg i henhold til utformingsprinsipper for byggeområder.