Espa/Strandlykkja har et rikt kulturliv. Flere av aktivitetene foregår i samarbeid med nabostedet Tangen.