De skal blant annet oppgradere Stange stasjon, ny pendlerparkering og nye reisetorg på begge sider av stasjonen. Stasjonen vil også få tilhørende heis, ramper, trapper og tak. Utbyggingen er en del av nytt dobbeltspor fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord.

Trygge barnIllustrasjon av hvordan Stange stasjon kan bli.

Trygge barn på skoleveien er det aller viktigste for Ban NOR og deres entreprenør under hele anleggsperioden. de ønsker å samarbeide med skolene om en trafikksikkerhetsdag i tidsrommet rundt skolestart. Målet er at barna skal få praktisk og teoretisk innføring i hvordan de skal forholde seg til store lastebiler og anleggsmaskiner i trafikken.

I hovedtrekk kommer utbyggingen til å starte med nytt dobbeltspor, konstruksjon og vann- og avløpsarbeider på østsiden av dagens spor. For gående kommer det til å være en åpen kryssingsmulighet i hele anleggsperioden ved sentrumspassasjen eller sør for denne. Det må påregnes at undergangen ved Østre Volla kommer til å stenges i store deler av anleggsperioden.

Dobbeltspor gjennom Stange

Samarbeid med foreldre

Samtidig håper Bane NOR at foreldre/foresatte og lærere kan støtte opp om sikkerhet i trafikken framover. De er opptatt av trygg ferdsel på skoleveien, og det er viktig at barna er klar over hva som er lurt å gjøre når de møter på store lastebiler. Blindsonene til store kjøretøy er langt større enn for personbiler. Dersom barna må gå forbi en anleggsmaskin, er det lurt å få sjåførens oppmerksomhet ved å vinke til sjåføren helt til han hilser tilbake.
Å komme for nær store kjøretøy kan være farlig når sjåføren ikke ser deg. Prøv å få barnet til å forstå hva som kan være farlige situasjoner i trafikken. Sammen kan vi skape en trygg og god skolevei.
For ytterligere informasjon, kontakt gjerne Ban Nors nabotelefon:

 901 60 083

eller

stange_utbygging@banenor.no