Sørli rett sør for Stange er Norges nest største tømmerterminal. I dag fraktes det tømmer, flis og pukk. Men eierne av området Romedal Almenning og Stange Almenning og KB har i lengre tid arbeidet sammen med Stange kommune for å gjøre området til et bærekraftig industrieventyr.  Målet er  å utvikle området til en flerbruksterminal der det skal skje industrietableringer innen bioøkonomi og at mer gods flyttes fra veg til bane.

Stor verdiSørli

Derfor ble Multiconsult engasjert for å lage en mulighetstudie. Denne ble presentert på Stortinget torsdag for politikere og andre aktuelle tilhørere. Konklusjonen i rapporten er klar. Her ligger det et stort potensiale til en liten risiko for grønne investeringer samt mer miljømessig transport ved at mer flyttes fra veg til bane. Potensialet samfunnsøkonomisk kan i beste fall bli over en milliard kroner, konkluderer rapporten.

I første byggetrinn bygges det et nytt spor og eksisterende spor utvides til 650 meter.

For Stange kommune er dette midt i blinken for i næringsplanen er logistikketableringer og bioøkonomi hovedsatsingsområder.

Er lønnsomtAlmenningsbestyrer Gaute Nøkleholm har stor tro på Sørli.

Almenningsbestyrer i Stange Almenning, Gaute Nøkleholm oppsummerer mulighetsstudiet slik:

- Det viktigste er at Multiconsult viser at det er lønnsomhet i prosjektet. Hvis en bedrift etablerer seg er det allerede samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Han viser til at Sørli ligger veldig godt til fordi det allerede er en tømmerterminal der fra før.

- Skinnene vi ser på terminalområdet er bare litt av en terminal. Det er mange andre skinneganger og løsninger som skal til for å få tog innpå nord og sør som ligger der allerede. Det gjør at dette er et billig prosjekt, sier Nøkleholm.

Studien viser at prosjektet vil koste i overkant av 200 millioner kroner.

- I jernbanesammenheng er det et billig prosjekt, sier han.

Målet

Nøkleholm er tydelig på hva målet på Sørli er:

- Det er at vi får satt sammen ulike typer grønn industri der alt skjer på et sted slik at en slipper å frakte mellom bedrifter som ligger for eksempel 12 mil unna hverandre. Alle råvarene går inn til et sted og så blir det bearbeidet til verdifulle produkter og så blir det kjørt ut med null avfall, sier Nøkleholm.

Han var godt fornøyd med møtet på Stortinget, spesielt med Bane Nor som sitter med en nøkkel. Det er de som må gjøre investeringer på over 200 millioner kroner:

- Jeg syns de var oppsiktsvekkende positive. Jeg syns de røpet at Sørli ligger godt an.

I løpet av vårenGodsdirektør i Bane Nor, Oskar Stenstrøm.

Godsdirektør for Gods Bane Nor Oskar Stenstrøm sendte ut positive signaler på Stortinget.

- Vi ser positivt på Sørli, og ser det som en mulighet for framtidig og nødvendig industrietablering.

Men Stenstrøm ønsker likevel å være tydelig på at de ikke har tatt beslutning om de skal satse på Sørli eller ikke. Det skal etter planen skje i løpet av våren.

- Vi er i prosess, sier han.

Stenstrøm sier at en av vurderingene de må gjøre er håndtering av den risiko som er knyttet til framtidige industrietableringer.

Tilgang

Men Stenstrøm er også klar på at en av de størst fordelen ved Sørli er den enorme tilgangen på virke, og at analyser viser at det kan bli en fortsatt positiv vekst særlig på tømmer.

- Det betyr at det også er et grunnlag for å ekspandere på terminalen. Kombinerer man det med et potensial for industrietablering, får vi plutselig en måte å håndtere risikoen på, sier han. Men han legger til at Bane Nor vil være en katalysator for en slik utvikling, men at de må vurdere samfunnsnytten og risko.