Næringssjef Erik Habberstad er glad for at den første etableringa er på plass, og at den er helt i tråd med det grønne skiftet som Stange ønsker å være en viktig del av.

Nytt konseptFørste på plass på Kåterud.

Uno-X bygger et anlegg, men det er ikke et tradisjonelt anlegg med diesel og bensin. Her blir det fullt fokus på elbillading og bilvask.

Det er en ny ubetjent stasjon med to vaskehaller og tre el.bil-ladere på 300kW hver.

Vaskeanlegget gjenbruker vannet som benyttes. Dette renses gjennom fem ulike tanker i anlegget. Behovet for ny tilførsel av vann er 30-60 liter pr vask. En tradisjonell bilvaskemaskin bruker opp mot 450 liter. Anlegget er svanemerket.

Det grønne skiftet

Kåterud ligger sentralt ved E6 og er rett ved Hamar. Området er ferdig regulert for plasskrevende handel og offentlig og privat tjenesteyting. Det kan også benyttes til industri, lager, overnatting og veiservicehandel. Området er på 40 mål og høsten 2021 kom Rimfeldt Eiendom inn på eiersiden.

Næringssjef Erik Habberstad er glad for at den første etableringa på Kåterud er på plass og ønsker Uno-X velkommen.

- Vi er veldig glade for at det er en aktør som har fokus på framtidas bilvask, og dette er i tråd med det grønne skiftet som Stange kommune vil være en aktiv pådriver til og deltaker i, sier Habberstad.

Uno-X med framtidsrettet vaskeanlegg og ladestasjober på Kåterud.