Stasjonen er et resultat av et samarbeid mellom Osloregionen og Østlandssamarbeidet, Stange kommune, Coop, Gasum, Ionity og Vireon. Gasum har allerede etablert en biogass-stasjon her. Ionity skal bygge hurtigladere for lastebiler og Vireon er i prosess for å bygge en hydrogenstasjon. Energistasjonen med alle energibærere vil være ferdigstilt i 2024. Totalt vil det være over 90 ladepunkter på Innlandsporten, noe som vil gjøre den til en av Norges største.

- En milepælNæringssjef erik habberstad under lanseringa av ladestasjonen på Innlandsporten. Bak ordfører Bjarne Christiansen og fylkesvaraordfører Per-Gunnar Sveen.

– Dette er en milepæl i utviklingen av grønn næringstransport i Norge. Stasjonen vil gjøre det enklere for transportnæringen å gå over til nullutslippskjøretøy, og vil bidra til å redusere utslippene fra tungtransporten, sier næringssjef Erik Habberstad i Stange kommune.

Han påpeker at samlokalisering av el, biogass og hydrogen er nytt i Norge. Sett i sammenheng med allerede etablerte aktører på området, som i tillegg til en Coop-butikk blant annet er en Circle K-stasjon og en Burger King, vil dette bli et verdifullt knutepunkt for transportnæringen.

Dette er en viktig påminnelse om det positive samarbeidet mellom offentlige og private sektor for en raskere omstilling og å oppnå en mer bærekraftig fremtid, sier Habberstad.

Nye planer

Det er Coop som er grunneier og står i spissen for utviklinga av området. 

Administrerende direktør i Coop Innlandet,  Dan Roger Rinde, var svært fornøyd da prosjektet ble lansert fredag.

- Dette er et av Norges mest unike anlegg med en perfekt beliggenhet. Dette blir en av Norges største ladestasjoner, sier Rinde.

Han mener plasseringa sentralt i forhold til dobbeltspor jernebane, riksveg 3 og E6.

Rindekan fortelle at de også har videre planer for området. Han roste også Stange kommune.

- Vi samarbeider med 34 kommuner. Stange er en av de mest framoverlendte som satser på næringslivet og som vi samarbeider godt med, sier han.

Ordfører Bjarne Christiansen sier Stange kommune har grønne, ambisiøse mål, og at Stange ved dette prosjektet kan bidra til å nå klimamålene ved at vegtransport blir grønnere. Han både håper og tror på ringvirkninger med ytterligere etableringer som en følge av dette.

Fylkesvaraordfører Per-Gunnar Sveen sier at det nettopp prosjekter som dette fylkeskommunen ønsker og vil bidra til.

- Stange går foran. Dette er det grønne skiftet i praksis, sier Sveen.

Bygger utLadestasjon på Innlandsporten.

Tomteeier Coop har kjørt på biogass i noen år, og biogassleverandøren Gasum var den første aktøren rettet mot til tungtransport i til å åpne. Deres fyllestasjon har nå vært operativ i 9 måneder, og er allerede godt besøkt. I tillegg til biogass skal Ionity bygge offentlige hurtigladere for lastebiler på østre siden av E6. I første omgang etableres fire ladepunkter tilpasset lastebil. På vestre siden av E6, sammen med Gasums fyllestasjon, er Vireon i prosess for å bygge en hydrogenstasjon for komprimert hydrogen.