Selv om hallen har vært i drift siden starten av desember, var det først i dag at den offisielle åpninga var. Ordfører Bjarne Christiansen hadde hjelp av de tre 10. klassingene Mina Bleken Rud, Oleana Kampesveen Jevnaker og Nora Helen Huggins til å klippe snora. Andre 10. klassinger fra Ottestad ungdomsskole stupte ut i bassenget samtidig som at nora ble .

Miljøbygg

Eiendomssjef Bjørn Lunstøeng sa at det ikke var dagligdags å kunne være med på å bygge og åpne et basseng.

- Det er noe en får være med på en gang i livet å bygge et basseng, sa han.

Han skrøt av entrepenør Multi- Bygg og at det var et kjempespennende prosjekt å kunne være med på.

- Vi er stolte av dette bygget, sa han.

Ordfører Bjarne Christiansen framhevet også de miljømessige sidene ved bygget. Her er varmepumper, solceller, jordvarme og gjenvinning av varme i badevannet. I tillegg er det brukt naturmaterialer som gjenspeiler at Stange er en skogkommune.

Han påpekte også at dette bygget ville være med på å bidra til at Stange som har vært gode på svømmeopplæring, fortsatt skal være det.

For alle

I hallen er det to basseng: treningsbasseng på 25×12,5m og terapibasseng på 12,5×8,5m. Terapibassenget kan på enkelte tidspunkt være utleid til grupper. Svømmehallens førsteoppgave er svømmeopplæring i grunnskolen for to barneskoler og en ungdomsskole, og er også tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Svømmehallen er også et tilbud for befolkningen generelt. Den er oppe på mandag, onsdag og fredag, samt lørdag for befolkninga generelt.

Og eiendomssjef Bjørn Lunstueng kunne fortelle at bassenghet allerede har blitt veldig populært.  I ukendagene er det i snitt 50 besøkende, mens det på lørdager er rundt 100.

Se åpningstider her