Anlegget er et spleiselag mellom Sparebankstiftelsen ( 500.000), Hias (200.000) og Stange kommune (300.000). 

Klatring

Og etter entusiasmen til 4. klassingene å dømme, blir dette et populært tilbud som mange vil bruke. 

Sparebankstiftelsen har betalt halvparten.

- Det er sjeldent vi gir midler til enkeltprosjekter i kommunene. Men vi har et prosjekt som heter " Hele Hedmark klatrer", forteller Michaeld Oreld i Sparebankstiftelsen.

Han forteller det derfor ikke var vanskelig å støtte et slikt prosjekt som skaper og inviterer til aktivitet for både liten og stor.

Ordne nytt

Virksomhetsleder for kommunalteknikk i Stange kommune Knut Hushagen, sa han fikk en klum i halsen av å se så mange flotte og ivrige unger. Han fortalte om bakgrunnen for prosjektet, nemlig at den gamle hinderløypa måtte rives i forbindelse med at ny vannrør måtte legges til Hias sitt anlegg. 

- Vi tenkte at her måtte vi ordne noe nytt, og det passet superbra at Sparebankstiftelsen hadde noe som heter " Hele Hedmark klatrer", forteller Hushagen.

Ordfører Bjarne Christiansen som foretok den offisielle åpninga, håper at mange vil bruke anlegget ofte. Her er det badestrand, fotballbane og Ottestadstien går rett forbi.

- Her er det et flott miljø med flere ting, sa han.